Menu

Setkání pořadatelů největších folklorních festivalů východní a střední Evropy

Ve dnech 2. - 4. března se zaměstnankyně NÚLK Markéta Lukešová zúčastnila setkání zástupců pořadatelů největších folklorních festivalů východní a střední Evropy, jež se uskutečnilo v Budapešti. Pozvání od pořadatelské agentury Duna Art Company přijali zástupci Polska, Litvy, Rumunska, Maďarska, Slovinska a České republiky. Zahraniční kontakty a kulturní výměna jsou velmi důležitými faktory, zejména při přípravách Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, jehož je neodmyslitelnou součástí participace zahraničních souborů z celého světa.