Menu

Zpěváček Slovácka 2018

25. ledna v podvečer se v prostorách strážnického zámku sešli zástupci pořadatelů regionálních kol soutěže v dětském zpěvu. Nejdůležitějšími otázkami, které byly během setkání probrány a závěrem také zodpovězeny formou hlasování, byla úprava postupového klíče z jednotlivých přehlídek do postupového kola "Zpěváček Slovácka" a sjednocení pravidel hodnocení výkonu dětských zpěváků. Národní ústav lidové kultury se ujal již v loňském roce úlohy odborného garanta soutěže "Zpěváček Slovácka", jež se uskuteční v sobotu 21. dubna 2018 v Dolních Bojanovicích.