Menu

Muzea pre všetkých

Konference, pořádaná na téma „debarierizace“ muzeí se uskutečnila v termínu 7. - 9. listopadu ve Staré Ĺubovni na Slovensku. S příspěvkem zde mimo jiné vystoupily Eva Rýpalová (Hendikepovaní návštěvníci v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy) a Markéta Lukešová (Specializované prohlídkové okruhy v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy), jež se uvedenou problematikou zabývají v rámci projektu Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě. V rámci konference proběhly také návštěva Muzea specializovaného školství v Levoči, noční prohlídka hradu Stará Ĺubovňa a také prohlídka skanzenu Stará Ĺubovňa. Návštěva uvedených institucí, ale i podnětné konferenční příspěvky jsou bohatým inspiračním zdrojem pro zpřístupňování expozic a lepšímu zpřístupnění muzea hendikepovaným návštěvníkům. -ml-