Menu

Sbor pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě

Dne 2. 11. 2017 proběhlo na půdě Národního ústavu lidové kultury jednání poradního Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě. Jednání se zúčastnila většina členů Sboru. Na programu byla změna názvu, který by obsáhnul širší území Moravy, tedy etnografický region Slovácka a Hané, kde je jízda králů stále živá. Díky tomu byla navázána odborná spolupráce mezi NÚLK a Vlastivědným muzeem v Olomouci.

Jednání poradního Sboru mělo dále za cíl sumarizovat úspěchy a neúspěchy v oblasti ochrany a uchování tradiční jízdy králů a Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice.