Menu

Muzičky 2017 - závěrečná zpráva

Mezinárodní tvůrčí dílna dětských lidových muzik „Muzičky 2017“

Termín konání: 11. 10. – 15. 10. 2017

Pořadatel akce: Národní ústav lidové kultury za podpory Ministerstva kultury

Místo konání: sídlo Národního ústavu lidové kultury, Zámek 627, Strážnice

Garant akce: Mgr. Jiří Höhn ve spolupráci s Mgr. Lucií Baňařovou

Videodokumentace: Bc. Zdeněk Bobčík

 

Zúčastněné muziky: 3 dětské muziky – 1 zástupce z Moravy, 1 ze Slovenska, 1 z Čech

FidliCanti, Dětská ľudová muzička z Horných Orešan –7 muzikantů + 1 vedoucí

Stodský dudáček (ZUŠ Stod) a Dětský taneční folklorní soubor Klíček (Řevnice) – 22 muzikantů + 4 vedoucí

Cimbálová muzika Rozsocháč (ZUŠ Strážnice) – 9 muzikantů

+ 1 vedoucí

 

Lektoři:

Andrea Gregušová – FidliCanti, Dětská ľudová muzička z Horných Orešan

Miroslav Šimandl – Stodský dudáček ze ZUŠ Stod

Jaroslav Cvek – Cimbálová muzika Rozsocháč ze ZUŠ Strážnice

Garant lektorů: Mgr. Petr Číhal (muzikolog)

 

Doprovodné akce:

Návštěva expozice Nástroje lidové hudby v České republice v NÚLK ve Strážnici (odborný výklad Mgr. Jiří Höhn, 11. 10. 2017).

Prohlídka Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici (odborný výklad Eva Rýpalová, 12. 10. 2017).

Prohlídka Archeoskanzenu v Modré a baziliky Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě (13. 10. 2017).

Prohlídka expozice Lidový oděv na Moravě a Historické zámecké knihovny na zámku ve Strážnici (14. 10. 2017).

Prezentační koncerty:

Koncert v sále Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou, 13. 10. 2017 v 19:30 hodin; pořízen videozáznam, audiozáznam a fotodokumentace.

Koncert v areálu Lázní Hodonín, 15. 10. 2017 v 19:00 hodin; pořízen videozáznam, audiozáznam a fotodokumentace.

 

 

Hodnocení dílny

         Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti ve dnech 11. – 15. 10. 2017 12. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2017.“ Akce se konala pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.

         Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska - FidliCanti, Dětská ľudová muzička z Horných Orešan – lektor: Andrea Gregušová, Moravy – Cimbálová muzika Rozsocháč ze ZUŠ Strážnice – lektor: Jaroslav Cvekr, a z Čech - Stodský dudáček (ZUŠ Stod) a Dětský taneční folklorní soubor Klíček (Řevnice) – lektor: Miroslav Šimandl.

         Tvůrčí dílna je zaměřena na pochopení kulturních rozmanitostí, výuku regionálních specifik lidové hudby etnografických oblastí, z nichž pochází zúčastněné muziky a na rozdílný metodický způsob ve výuce hry a práci s dětským kolektivem. Dílna byla zahájena vstupním seminářem, kdy přítomní lektoři představili svůj region včetně zvukových ukázek. Poté pod vedením lektorů, kteří se u jednotlivých muzik střídali, probíhal nácvik připravených hudebních úprav písní. Slovenská muzika přichystala k nácviku písně Písal sám cisár; Počul som já prežalostnú novinu. Zástupci z Čech připravili písně (pásma) Svatební; Já ráda miluju takovýho chlapce. Moravská muzika přichystala úpravy písní (pásem): Tá strážnická brána (strážnické Danaje); Ten strážnický zámek (verbuňk).

         Výsledek společné práce představily soubory v rámci koncertů uskutečněných na ZUŠ ve Veselí nad Moravou a v Lázních Hodonín. Všechny soubory představily svůj region a program zakončily společně nacvičeným pásmem. Koncertu ve Veselí nad Moravou se zúčastnila také cimbálová muzika ZUŠ Veselí nad Moravou.

         Pro účastníky akce byl připraven bohatý kulturně vzdělávací doprovodný program. Muzikanti si prohlédli expozici Hudebních nástrojů lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na zámku ve Strážnici. Během prohlídky skanzenu ve Strážnici mohli účastníci poznat způsob života na Moravě v 18. – 20. století a následně jej konfrontovat s expozicí archeoskanzenu v Modré, který prezentuje společnost ranného středověku na území Velké Moravy.

         V průběhu celé mezinárodní tvůrčí dílny „Muzičky 2017“ byla prováděna fotodokumentace a byly pořízeny videozaznamy a audiozáznamy koncertů. Zpracované záznamy budou poskytnuty vedoucím muzik jako studijní materiál.

         Výsledky dílny budou znovu představeny veřejnosti ve stejnojmenném pořadu Muzičky autora Mgr. Petra Číhala v rámci 73. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2018 a 36. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2018.

 

Strážnice, 19. 10. 2017, Mgr Jiří Höhn

 

 

Gallery Plugin