Menu

Perspektivy etnologického výzkumu v současnosti

Dne 20. října 2017 v 10:00 se v prostorách zámku Strážnice uskuteční studentská konference Perspektivy etnologického výzkumu v současnosti. Setkání doktorandů a mladých vědců. Účast přislíbilo osm studentů z kateder etnologie, kulturní antropologie, ústavu českých dějin, hudební vědy a to napříč významnými univerzitami v Česku a na Slovensku. Konferenci organizují studenti Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zároveň členové studentského Brněnského etnologického spolku. Organizátoři chtějí dát možnost mladým studentům vyzkoušet si prostředí konference, pokusit se o diskurs nad aktuálními tématy a výzkumnými metodami na poli oborů etnologie, kulturní antropologie a to i na interdisciplinární bázi.

 

Seznam účastníků a témat:

Andrle, Jan, Mgr. (Univerzita Karlova, FF, Ústav českých dějin) Univerzita Karlova / Filozofická fakulta, Ústav českých dějin,
„Pantheon“ svatých v barokních modlitebních knihách jako zdroj lidové zbožnosti a představ

Giertlová, Michaela, Mgr. (Masarykova univerzita, ÚEE)
Úlohám etnológa a dopad jeho poznatkov v súčasnej tradícii ľudového tanca

Hrabovská, Martina, Mgr. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra etnológie a folkloristiky)
Vývoj scénických foriem ľudového tanca z interdisciplinárnej perspektívy

Mühlová, Klára Hedvika, Mgr., Bc. (Masarykova univerzita, Ústav hudební vědy)
Postmoderna či protimluvy? Metodologické polarizace v české etnomuzikologii na příkladu dětského sborového zpěvu po roce 1945

Raffel, Ondřej, Mgr. (Západočeská univerzita v Plzni, FF, Katedra antropologie)
Parkour v mezích materiality

Semanová, Radoslava, Mgr. (ÚE SAV, Bratislava)
Dieťa trampov, alebo jako sa vyrovnať s insiderstvom/outsiderstvom v terénnom výskume

Šusterová, Ivana, Mgr. (Ústav etnológie, SAV, Bratislava)
Ženy predávajúce ilúzie. Špecifiká výskumu rómskych veštíc/čarodejníc v Rumunsku

Winkler, Tomáš, Mgr. (Ústav etnológie SAV, Bratislava)
Úvod do konceptu kreatívnych miest

 

Konference není určena pro veřejnost.