Menu

Zemřel Míla Brtník

Dne 12. září 2017 ve věku nedožitých 90 let zemřel Míla Brtník. Byl zakladatelem a předsedou Horáckého folklorního sdružení, svým tvůrčím přínosem a organizačními aktivitami výrazně zasáhl do vývoje folklorního hnutí na Horácku. Autorsky se podílel na realizaci pořadů MFF Strážnice, byl dlouholetým členem Programové rady MFF Strážnice a následně Senátu PR MFF. Poslední rozloučení se zesnulým bude v sobotu 23. září 2017 v 11:00 hodin v obřadní síni krematoria města Jihlavy.