Menu

Zemřel Jean Roche

Dne 30. července ve věku 71 let během festivalu ve francouzském Gannatu zemřel dlouholetý zasloužilý čestný člen světové organizace CIOFF – Jean Roche. Jean Roche mnohočetně spolupracoval při přípravách Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice.  Díky jeho přičinění se tohoto festivalu zúčastnilo nemalé množství exotických hostí především z Afriky a Francie. Celé jeho rodině i blízkým vyjadřujeme jménem České národní sekce CIOFF a Národního ústavu lidové kultury upřímnou soustrast.