Menu

Dokumentace vázání šátků, věnců a čepení na Chodsku

17. a 18. června 2017 se v Domažlicích a Postřekově uskutečnilo filmové natáčení různých typů úvazů šátků,  čepení , věnců a dalších pokrývek hlavy, které se nosily k lidovému kroji na Chodsku. Natáčení proběhlo pod režijním vedením R. Chudoby, odborný dohled zajišťovala PhDr. J. Langhammerová.