Menu

Ohlédnutí za "hliněným" workshopem

Ve dnech 29. května až 1. června a 15. června 2017 pořádal Národní ústav lidové kultury mezinárodní workshop Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Tohoto pracovního setkání se zúčastnilo 46 studentů z Technické univerzity z Vídně (Technische Universität Wien) a Zemědělské univerzity z Vídně, Institutu aplikované geologie (Universität für Bodenkultur Wien) a devět českých architektů a zaměstnanců muzeí v přírodě. Účastníci workshopu si mohli prakticky vyzkoušet pracovní úkony, které se váží k tradičnímu hliněnému stavitelství. Jednalo se o přípravu hliněné masy používané k výrobě nepálených cihel, hliněných omítek, podlah a malty. Samostatná část byla věnována kladení kamenné dlažby do hliněného lože, výrobě hliněných cihel, aplikaci a údržbě hliněných podlah a omítek, jednak na hliněnou stěnu, jednak na stěnu roubenou a zdění pomocí nepálených cihel.