Menu

Zámek Strážnice ve světle svíček

Poprvé byl zámek Strážnice otevřen v rámci festivalů muzejních nocí 20.

května 2017. Interiéry byly oživeny historickými milníky, důležitými událostmi, které se na strážnickém zámku odehrály. Návštěvníci se během prohlídky přenesly od poloviny 15. století až do roku 1945, mohli se tak setkat s historickými postavami, spjatými se zámkem Strážnice - s Jiříkem z Poděbrad či Matyášem Korvínem, J. A. Komenským, zbojníkem Žilkou nebo členy hraběcí rodiny Magnisů.

Noční prohlídky předem objednaných návštěvníků byly organizovány v půlhodinových intervalech, bohatý program probíhal paralelně i na nádvoří zámku, kde vystupovala skupina historického šermu Lucius z Brna a flétnisté ze ZUŠ Bzenec pod vedením Marty Gráfové.

Do programu v interiérech byli zapojeni především zaměstnanci NÚLK, ale také taneční skupina Porta Temporis z Napajedel, Ženský sboreček Koňadra a členové spolku divadelních ochotníků Nejenxmíchu z Vracova.