Menu

Zasedání CIOFF v Lucembursku

Zasedání Středoevropského a severoevropského sektoru CIOFF v Lucembursku

Ve dnech 28. dubna až 2. května se uskutečnilo jednání Středoevropského a Severoevropského sektoru CIOFF v Lucembursku. Zasedání se zúčastnila česká delegátka a sekretářka ČNS CIOFF Markéta Lukešová, která zde zastupovala Českou republiku. Jedním z hlavních bodů programu bylo rozhodnutí o rozšíření sektoru o další dvě anglicky mluvící země – Kanadu a USA. V rámci programu navštívili účastníci jednání městečko Schengen s muzeem Schengenského prostoru, představil se také místní folklorní soubor a lidová hudba. Osobní kontakty mezi národními delegáty na nadnárodní úrovni jsou velmi důležité z hlediska mezinárodních vztahů a také zájmu folklorních souborů o prezentaci na zahraničních festivalech.