Menu

Slavnosti a rituály Moravy

V neděli 30. dubna 2017 se konala vernisáž výstavy Slavnosti a rituály Moravy s podtitulem Od jara do zimy autora PhDr. Pavla Popelky, CSc. Ve výstavních prostorách strážnického zámku se hrálo, zpívalo a představovalo. Vernisáž zahájil Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury. Hrála cimbálová muzika Danaj s primášem Janem Gajdou.

Výstava pořádaná ve spolupráci s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě představuje cyklus fotografií Pavla Popelky. Svým záběrem dává možnost nahlédnout do bohaté pokladnice slavností a obyčejů, které lze dodnes na Moravě v průběhu roku spatřit. Zachyceny jsou jednak lidové zvyky vážící se k církevnímu kalendáři, jako jsou fašanky, Velikonoce, slavnost Božího těla či Vánoce, ale také slavnosti související s hospodářským rokem, např. dožínky či kosecké slavnosti.

Výstava potrvá do 15. října 2017