Menu

Mikulovský zpěváček (Mikulovsko)

Akce se uskutečnila v sobotu 25. března 2017 od 14.30 v kině v Mikulově

Soutěžilo 25 dětí z Mikulovska a Břeclavska. Děti soutěžily ve dvou kategoriích: do deseti let a od deseti do patnácti let.

Soutěžící doprovázela cimbálová muzika Gracia s primášem Lubomírem Graffem.
Slovem provázela Štěpánka Kachyňová.

V porotě zasedli:
Ing. Jiří Vrbka
Věra Kunovová
Irena Mrázková,
Hanka Mičková
Ivana Pavlů

Ocenění:

Porota rozhodla o následujícím pořadí:

Kategorie do 10 let:
1.Alžběta Kapustová, Mikulov
1.Dorotha Hušková, Drnholec
2.Alžběta Hřebačková, Hlohovec
2.Karolína Režňáková, Valtice
3.Lenka Drobiličová, Hlohovec
3.Filip Holcner, Mikulov
3.Jana Kopřivová, Mikulov
Cena ředitele pořádající ZŠ Alžběta Kapustová a cena pro nejmladšího Vladan Drobilič

Kategorie 10-15 let:
1.Anna Drobiličová, Hlohovec + postup na festival do Tvrdonic
1.Nella Suchomelová, Mikulov + postup na festival do Tvrdonic
2.Simona Valná, Velké Pavlovice + postup na festival do Tvrdonic
2.Markéta Šťastná (nezachytila jsem odkud)
3.Tomáš Ledvina, Novosedly
3.Nikola Borecká, Mikulov
Václav Krška, Drnholec – cena ředitele pořádající ZŠ + postup na festival do Tvrdonic

První postupují do oblastních soutěží ve Vlčnově (do 10ti let) a Veselí nad Moravou (10—15 let)

Fotografie ještě doplníme.

Původní pozvánka:

25. března 2017 ve 14.30, městské kino Mikulov
Bližší informace na internetových stránkách Mikulova.