Menu

Použití hlíny ve venkovském stavitelství

Ve dnech 29. 5.—2. 6. 2017 pořádá Národní ústav lidové kultury v součinnosti s Českým svazem muzeí v přírodě pátý ročník workshopu s názvem Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Jedná se vždy o dvoudenní pracovní seminář zaměřený na okolnosti budování a údržby tradičních hliněných staveb. Tento workshop je primárně určen pro zaměstnance muzeí v přírodě. Účastnit se však mohou i studenti (nejčastěji oboru etnologie) a vážní zájemci z řad veřejnosti. Cílem kurzu je předávání rukodělných znalostí v návaznosti na aktuální výzkumné úkoly dané problematiky NÚLK.

Národní ústav lidové kultury je vědeckou institucí, která se od roku 2011 intenzivně věnuje aplikovanému výzkumu hliněného stavitelství. Jedná se o mezioborové studium, jež podrobně analyzuje zaniklou stavební tradici a přispívá tak k uchování této důležité součásti kulturního dědictví ČR pro budoucí generace. Aplikovaný výzkum probíhá v rámci Experimentálního centra hliněného stavitelství v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, které je zřizováno NÚLK.

V rámci workshopu si účastníci mohou vyzkoušet výrobu stavebních prvků, konstruování masivního hliněného zdiva (jak za použití kusového staviva, tak monolitických stěn), budování kamenného zdiva pojeného hliněnou maltou, aplikaci hliněných omítek ad. Teoretické otázky jsou probírány v rámci vlastního pracovního semináře přímo na staveništi. Pro zájemce je k dispozici odborná literatura k tomuto tématu a je možné se domluvit na dalších konzultacích.

Přihláška ke stažení (pdf)

Možnosti ubytování ve Strážnici