Menu

Ohlédnutí za festivalem tradičních masek v Lotyšsku

Ve dnech 24. -26. února 2017 se konal v hlavním městě Lotyšska Festival tradičních masek.

Na základě pozvání Lotyšské národní sekce CIOFF se Valašský soubor písní a tanců Radhošť zúčastnil XVIII. Festivalu tradičních masek v Rize. Během konání festivalu proběhla také konference na téma tradiční masky, jíž se zúčastnila zástupkyně NÚLK Markéta Lukešová, která referovala o masopustních obchůzkách na Hlinecku.

Festival probíhal v reálném termínu masopustu, tedy během posledního únorového víkendu. Valašský soubor Radhošť se představil s masopustním pásmem několikrát za dobu trvání tohoto festivalu, a to během galakoncertu v rižském kongresovém centru, na tradiční obchůzce ve vesnici Vecumniekos, v paláci kultury Ziemelblazma i během závěrečného defilé – průvodu masek napříč historickým centrem Rigy, které vyvrcholilo vystoupeními maskovaných skupin v parku. Součástí festivalu byla i soutěž o nejzajímavější tradiční masku, na níž Českou republiku reprezentoval medvěd a kominík.

Konference o maskách byla rozdělena do tří bloků během tří dnů. V prvním bloku diskutovali odborníci na téma kulturní situace a předávání masopustních tradic v jednotlivých zemích či regionech, druhý - nejrozsáhlejší blok byl věnován referátům a následné diskuzi, v třetím bloku proběhla diskuze, ve které byly shrnuty poznatky nabyté během přehlídky masek v uplynulých dvou dnech během festivalu.