Menu

Radujme se, veselme se...(pro školy)

4.—7. prosince 2017, skanzen

Předvánoční pořad pro školy

V pořadu je prezentováno období od počátku adventu až po Tři krále. V jednotlivých objektech jsou připraveny interiéry v duchu adventním, vánočním i novoročním. Součástí je výuka koled, výklad o původu vánočního stromku a proměnách jeho výzdoby, věštebných praktikách, výklad o štědrovečerním koledování, o štěpánských a novoročních zvycích a ukázky draní peří, pečení vánočních oplatek, vánočního cukroví, výroby vánočních ozdob, výroba dřevěných hraček a zdobení perníků. Návštěvníci mají možnost si vyzkoušet některé tradiční činnosti spojené s tímto obdobím, setkat se s koledníky, mikulášskou obchůzkou, obchůzkou Tří králů, Luckami a prohlédnout si výstavu lyží, saní a bruslí. Pro děti je připravena řemeslná tvůrčí dílna s možností výroby drobných upomínkových předmětů s vánoční tématikou.

Od 8.00 do 13.00 hod. program je vyhrazen objednaným školním výpravám
vstupné: děti 60 Kč, pedagogický doprovod zdarma.