Menu

Běh o Barchan

Národní seznam: 2013

V červnu, o víkendu po 15. červnu, svátku svatého Víta, se v Jemnici koná tzv. "Slavnost Barchan". Traduje se a je doložitelné, že patří nejen mezi nejstarší slavnosti v Čechách a na Moravě (v roce 2013 je to přesně 300 let od první doložitelné písemné zmínky), ale svým pojetím jde o zcela unikátní událost, jejímž základem a podle níž se slavnost jmenuje Barchan, je běh 4 mladíků v historických kostýmech. Tento běh se koná na základě pověsti "O královně Elišce a králi Janu Lucemburském", který ji po poslech posílal zprávy z bojiště proti odbojným moravským pánům. Informace o podobě běhu byly předávány z generace na generaci, celá staletí byl a je lidovou slavnostní událostí.

Návrhový a evidenční list "Běh o Barchan"

Původně se konal v rámci tzv. "Svatovítských slavností", jejichž součástí byla nedělní velká mše svatá, konaná dopoledne venku u osmisetleté (dnes chráněné) tzv. kapistránské lípy, stojící v blízkosti kostelíka sv. Víta. Po nedělních odpoledních bohoslužbách v kostele sv. Stanislava se konal běh, původně měšťanských synků, zvaný Barchan o ceny, které měla chudá královna Eliška Přemyslovna, ukrytá za hradbami města Jemnice, udělovat poslům krále Jana. Jediným nositelem tohoto statku je město Jemnice.

Popis běhu, který je určený k ochraně: Jde o běh 4 mladých mužů, oblečených v historických kostýmech. Předem vybraní mladíci ve věku mezi 14 – 20 lety (do r. 1713 synové jemnických měšťanů, poté kdokoliv /přespolní nebo synové „obyčejných" obyvatel Jemnice/, dnes zájemci z veřejnosti), oblečeni v kostýmech se v daný čas a den soustředí mimo startovní prostor běhu. Běh se pořádá a koná vždy na trase: start je od středověkého milníku /svatých muk, umístěných u souběhu dnešní silnice z Moravských Budějovic a Slavíkovic s doběhem (cílem) do křižovatky u objektu dnešního kulturního domu. Jde o dráhu v délce cca 220 metrů/.

Průběh běhu je následující - startující dá pokyn střelci (dříve hmoždíř), ten vystřelí, rána je slyšet v celém městě, první běžec, barchaník, vyběhne z místa soustředění na startovní čáru, zde se postaví, ozve se druhá, třetí, čtvrtá rána a vše se postupně opakuje, rána, výběh barchaníka, postavení běžce na čáře. Jakmile jsou všichni čtyři běžci na startovní čáře, dá startující pokyn k poslední střelbě, ráně, po které běžci odstartují. Závodí o ceny. Při doběhu v cíli se každý, dle místa pořadí, dotkne tzv. "barchanového praporu" (je sestaven z cen pro všechny běžce). Poté se běžci seřadí v pořadí tak, jak doběhli. Následuje přesun před radnici, kde od královny první obdrží plátno (dříve tzv. barchetový náprsník), druhý šátek, třetí punčochy a čtvrtý myrtové věnečky. Následuje zápis do pamětní knihy města Jemnice.

Odnepaměti s sebou nese Běh o Barchan zásadní prvek lidovosti v tom, že se na něj jezdí dívat široké masy lidí z blízkého i dalekého okolí, stejně tak se mohou běhu účastnit zájemci z řad veřejnosti. Na něj pak navazovala zábava další – církevní i světská.
Barchan má své internetové stránky: https://barchan.cz/
V roce 2008 byl založen Spolek přátel Barchanu: http://spolekbarchan.webnode.cz
Celoročně se schází „Barchanická komise" delegovaná radou města Jemnice. Ta má 8 členů, kterými jsou volení zástupci města, zástupci jemnických spolků a organizací. Její hlavní náplní je organizování a příprava slavnosti Barchan. Schází se dle potřeby, většinou jednou měsíčně, před Barchanem pak častěji.

Foto: barchan.cz, novinky.cz