Menu

Přednášky o jízdě králů pro školy

Národní ústav lidové kultury nabízí pro školy přednášky, které nejsou zaměřeny pouze na fenomén samotné jízdy králů, ale rovněž na celý kontext nehmotného kulturního dědictví naší země a UNESCO. Přednáška má obvykle rozsah jedné vyučovací hodiny a to formou aktivního dialogu s dětmi na daná témata. Struktura je následující – diskuze na téma, co je to kulturní dědictví; téma UNESCO a péče o kulturní dědictví, rozdíl mezi hmotnými a nehmotnými statky; samotná jízda králů s prezentací fotek a videí.

Přednáška obsahuje také interaktivní prvky formou plnění různých tematických úkolů, které mají za cíl podporovat povědomí o kulturním dědictví a konkrétním kulturním fenoménu.

S vyšším věkem žáků a studentů se také zvyšuje odborná koncepce přednášek.

Přednášky jsou realizovány na základě poptávky ze strany základních a středních škol.

Kontaktní osoba pro zajištění přednášky:

Mgr. Martin Sítek E-mail: martin.sitek@nulk.cz

Tel.: 518 306 636