Menu

Moravské tance v Brazílii

Na žádost paní Dolores Bata Arambasic, která žije v brazilském městě Nova Andradina, byla vyslána zaměstnankyně Markéta Lukešová Národním ústavem lidové kultury do zmíněného brazilského města, aby vytvořila nové choreografie pro místí soubor Klenot.

Padesátitisícové město Nova Andradina leží v těsné blízkosti městečka Bataypora, které v roce 1953 založil Jan Antonín Baťa na místě husté divoké džungle. Paní Dolores Arambasic Bata (vnučka J. A. Bati) ve spolupráci s českým honorárním konzulem Evandrem Trachtou získali potřebné finance na cestu českého choreografa do Brazílie. Soubor Klenot navázal na tradice souborů Slavia a Život, jež působily v Sao Paulo, navštěvují jej mladí lidé, převážně studenti, část z nich má dokonce české předky a také nesou i jejich příjmení a jména - Trachta, Dobeš, Igor, Dalibor, Ludmila atd. Moravské tance byly nacvičovány denně, za dobu šesti týdnů vzniklo celkem šest nových choreografií - tanců z různých částí Moravy. Velkým snem všech členů souboru je vystoupit na festivalu ve Strážnici. Klenot vlastní velkou kolekci českých a moravských krojů, většina jejich elementů byla sesbírána maminkou paní Dolores Bata. Paní Dolores svým entuziasmem a neutuchající životní energií propaguje v Bataypora a Nova Andradina českou a moravskou lidovou kulturu, zásluhu má na udržování lidových tradic a také na výuce českého jazyka, který je v této oblasti Brazílie velmi populární.

Mimo práci se souborem byl proveden terénní výzkum, který mapoval především české stopy osídlení a pozůstatky české lidové kultury v Brazílii.

Markéta Lukešová