Menu

Cena České národopisné společnosti v kategorii expozice (2009)

Za nejlepší výstavní počin zvolili členové České národopisné společnosti výstavu HOMO FABER, kterou v minulém roce připravil Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Výstava přibližující zručnost řemeslníků oceněných titulem Nositel tradice lidové výroby reprezenovala Českou republiku přímo v sídle UNESCO v Paříži (viz foto). Posléze byla instalována v Národopisném oddělení Národního muzea v Praze, aby se s ní mohli seznámit i čeští návštěvníci. Autorem výstavy byl Dr. Martin Šimša.

Výstava seznamuje návštěvníky s českou národní verzí projektu UNESCO „Žijící lidské poklady" pod označením Nositelé tradice lidových řemesel. Jednotliví ocenění výrobci jsou prezentováni formou zdařilých grafických panelů, vystavených výrobků a filmovou dokumentací. V průběhu vernisáže a také po celou dobu trvání výstavy je přítomno pět vybraných řemeslníků, kteří zájemce seznamují s výrobou kamenných brousků, štípaných holubiček, pletení z orobince, výrobou hraček a pletením na rámu. U příležitosti výstavy byl vydán reprezentativní katalog „Nositelé tradice lidových řemesel" v anglickém jazyce, česko-francouzská brožura a filmový dokument seznamující s prací jednotlivých výrobců.