Menu

Cena České národopisné společnosti (1998)

Česká národopisná společnost ocenila projekt Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska I–X. (soubor videozáznamů) autorského kolektivu Z. Jelínková – H. Laudová – J. M. Krist – K. Pavlištík

Cílem videoprogramu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska bylo vytvořit komplexní a spolehlivý pramen poznání regionálních typů a stylů tanců, jak je dodnes dochovali poslední nositelé lidových tanečních tradic. Dílo je určeno jak odbornému studiu, tak vzdělávání tvůrců a interpretů ve všech typech folklorních kolektivů, výuce na pedagogických a uměleckých školách a jako esteticko - výchovná pomůcka pro střední a základní školy.

Videokazety jsou doplněny skripty s notovým materiálem, popisy tanců, studií o nich a cizojazyčnými resumé.

I. Západní Čechy
II. Jižní Čechy
III. Východní Čechy
IV. Střední Čechy
V. Horácko
VI. Brněnsko - 1. část
VI. Haná - 2. část
VI. Malá Haná a Záhoří - 3. část
VII. Slovácko
VIII. Valašsko
IX. Lašsko
X. Slezsko