Menu

Artis Bohemiae Amicis (2001)

PhDr. Josef Jančář, CSc. získal na podzim 2001 cenu Artis Bohemiae Amicis. Etnograf, muzejník, organizátor a vědecký pracovník Národního ústavu lidové kultury.  Narodil se 16. 6. 1931 v Těšově, okres Uherské Hradiště.

Medaile Artis Bohemiae Amicis (Přátelům českého umění) je české rezortní ocenění , kterou od roku 2000 ministři kultury oceňují významné osoby (fyzické i právnické), které cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí.

Medaile se uděluje za zásluhy o systematickou prezentaci a poznání materiálního i nemateriálního kulturního dědictví v tuzemsku i v zahraničí nebo o systematickou prezentaci a poznání soudobých děl hudebních, literárních včetně literatury faktu a poezie, dramatických a scénografických, filmových, fotografických, dále děl volného a užitého umění včetně designu, uměleckého i lidového řemesla a děl uměnovědných, jakož i za systematickou prezentaci soudobého českého umění interpretačního.