Menu

Tady jsme doma - Voda

MFF Strážnice 2012

Pořad je součástí projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol. Projekt usiluje o to, aby se náš folklor, jako neodmyslitelná hodnota národní kultury, stal opět součástí školního vyučování. Aby pomohl prohloubit vztah dětí k místu, kde žijí, aby je naučil vážit si hodnot, které vytvořili předkové.
Proto zde v pořadu vystupují nejen děti ze slováckých folklorních souborů, ale také děti z jedné školní třídy, které v nejrůznějších vyučovacích předmětech regionální folklor poznávaly a učily se mu. Letos jsou to děti z páté třídy ZŠ v Krmelíně. Zde na pódiu ukážou, čemu se naučily. Navíc jejich celoroční práci můžete shlédnout na výstavce v areálu skanzenu.
V pořadu si děti společně hrají a vzájemně se učí písním, tancům i hrám své obce, svého regionu. V letošním pořadu si děti budou hrát u vody. Samozřejmě u pomyslné vody, ale vodní havěť a hastrman určitě nebude chybět.

Účinkují:
Holúbek z Uherského Brodu
Krahulíček z Kuželova
Krušpánek ze Svatobořic-Mistřína
Nenkovjánek z Nenkovic
5. třída Základní školy T.G.M. v Krmelíně

Pořadem provázejí:
Rozálie Jagošová a Helena Strachotová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková