Menu

Tady jsme doma - Písnička k domovu

MFF Strážnice 2015

Folklor ve škole má zajímavou historii, jen se z ní v posledních letech, na většině míst u nás, vytrácí. S vědomím naléhavé potřeby zabránit tomuto stavu, vznikl projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.

Při realizaci projektu jsme poznali zajímavé metody, tvořivost a vynalézavost, s nimiž učitelé přibližují dětem tradice lidové kultury přímo ve vyučování. Znovu se tak otevírá i jedna z cest, jíž se uchovává kulturní dědictví země. Proto se radujeme z každé další třídy, v níž si děti s radostí zpívají písně předků, sbírají a osvojují si hry svých prarodičů, takže umí roztočit káču a pohánět obruč, umí přebírat provázky a uplést pomlázku, poznávají řemesla i pověsti místa, kde žijí. To všechno se stalo přirozenou součástí vyučování vlastivědy, českého jazyka, hudební i výtvarné výchovy, ba dokonce matematiky.

Na pódiu se představily výsledky školní práce dětí a jejich učitelů, nikoliv z mimoškolní činnosti souborů a kroužků. Výjimkou je dětský soubor Lipovjánek se svojí muzikou. Ovšem i to jsou děti jedné školy, jen se za poznáním folkloru svého kraje vydávají se svými učiteli i v čase po vyučování.

Proto i dnešní pořad bude mít podobu vyučování a vás do této současné školy zveme.

Účinkují:
DFS Lipovjánek a CM Lipovjánku – Lipov
Základní škola Dolní Rožínka, žáci 2. - 4. třídy
Základní škola J. Seiferta Mělník, žáci 2. třídy
Základní škola Prachatice, Vodňanská ul., žáci 3. - 4. třídy
Základní škola Lažánky, žáci 3. a 4. třídy
Základní škola Ostrava-Proskovice, žáci 2. třídy

Pořadem provázejí:
Yvona Voráčová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová, Yvona Voráčová a Mgr. Magdalena Maňáková

Foto: Obec Lažánky