Menu

Tady jsme doma - Jarmark

MFF Strážnice 2010

Letošní pořad, v němž se děti vzájemně seznamují s folklorem své obce, svého regionu, nás zavede na pomyslný jarmark.
Pořad má několik zvláštností: Děti si hrají, tak říkajíc, „ve vlastní režii“. Nepředvádějí hotová pro jeviště zpracovaná čísla, ale ukazují tance a hry v jejich základní podobě. Pořad má tedy vymezené zásadní téma i zadání, ale na dětech záleží, čemu zde věnují největší pozornost, co je bude nejvíc bavit.
Druhou zvláštností je fakt, že se zde na strážnickém pódiu setkávají děti ze slováckých souborů s dětmi, které do folklorního souboru nechodí, ale celý školní rok se spolu s paní učitelkou podílely na projektu Tady jsme doma, aneb Regionální folklor do škol. A tak, letos děti z Prachatic, se v nejrůznějších předmětech učily poznávat tradice lidové kultury své obce a regionu, aby zde na pódiu mohly ukázat, čemu se naučily. Navíc jejich celoroční práci můžete shlédnout na výstavce ve vstupní hale skanzenu.
A konečně třetím specifikem je zařazení hravých dovedností, na něž většinou v choreograficky zpracovaných programech není čas, ale které k dětskému folkloru neodmyslitelně patří. Letos budou kluci předvádět, jak pohánět káču. A co děvčata? To už se nechte překvapit.
Často v poslední době slýcháme pesimistické tvrzení, že si současné děti neumějí hrát. Věřím, že vás účinkující v pořadu Děti dětem přesvědčí o opaku a že to i pro vás bude nejen příjemná vzpomínka, ale i zábava.

Účinkují:
Dolinečka ze Starého Města
Hanýsek ze Šakvic
Lipovjánek z Lipova
Světlovánek z Bojkovic
3. A a B třídy základní školy na Vodňanské ul. z Prachatic

Pořadem provázejí:
Kristýna Grabcová a Tereza Prášková

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková