Menu

Tady jsme doma - Jak se u nás slaví

MFF Strážnice 2013

Svátky a slavnosti s nimi spojené, které rozdělují rok na dny všední a sváteční, patřily neodmyslitelně k životu našich předků. Vynášela se Morena, oslavovala sklizeň, koledami vítal i provázel advent. Všude stejně, a přece všude jinak. Jak se u nás slaví, to je téma letošního pořadu, v němž děti budou vyprávět, co pro ně znamená spojení – Tady jsme doma.

Stalo se již tradicí, že pořad zaměřuje celoročně pozornost dětí k regionálnímu folkloru jako součásti kulturního vědomí domova. Zatímco dosud děti svoje poznání sdělovaly divákovi formou hry – na něco, o něčem, a ve hře byly zcela ponořeny, v letošním pořadu přibližují svůj domov pohledem zvenčí, ať už svátečním slavnostem jen přihlížely, či byly jejich součástí.

Pro děti ze slováckých souborů, které jsou hlavními účinkujícími, jsou mnohé z prezentovaných svátků dosud samozřejmou součástí života v obi i v rodině. Pro děti ze základní školy v Českém Těšíně je tomu jinak. Teprve během školního roku se učily o tradicích lidové kultury, protože se staly účastníky projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol. Zde na pódiu, ale i na výstavce ve skanzenu prezentují svoji celoroční práci. I ony budou vyprávět, jak se dříve na Těšínsku slavilo.

Každá ze zúčastněných skupin jinak, a přece vščichni stejně. Proto folklor spojuje, ale neztrácí nic ze své lokální osobitosti.

Účinkují:
Hradišťánek u Uherského Hradiště
Lipinka z Vracova
Veleťánek z Veletin
Veličánek z Velké nad Veličkou
3. třída základní školy v Českém Těšíně-Svibicích

Pořadem provázejí:
Rozálie Jagošová a Helena Strachotová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková