Menu

Tady jsme doma - Hry

MFF Strážnice 2009

„Děckááá, pojďte si hrát!“
„A na co?“
„Na….“
„Jak se to hraje?“

Každý si jistě vzpomeneme na ten mnohokrát se opakující okamžik, kdy starší nebo podnikavější vrstevníci nás právě těmito slovy přizvali ke hře. A pak už přestalo existovat vše kolem: městský plácek mezi paneláky, či prostor někde za vsí. Zapomínali jsme na povinnost dojít mamince pro nákup, pohlídat mladšího sourozence v kočárku, nebo se postarat, aby se husy napásly.
Byl jen dětský svět, svět her, dovádění, přátelství i neškodných šarvátek. Svět ničím nekalené radosti.
Myšlenka dát právě takovou možnost dětem zde ve Strážnici vznikla již před lety. Naplňuje se nyní, v souvislosti s přičleněním Dětské Strážnice k MFF, navíc obohacena o projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Snažíme se v něm být nápomocni učitelům, aby záměrně a ve větší šíři v nejrůznějších vyučovacích předmětech seznamovali děti s folklorem jejich kraje. Aby jim přiblížili, jak žili a čím se bavili jejich předkové. Aby si děti uvědomily, proč mohou být hrdé na svůj kraj a jeho kulturu.
A tak jsme na festivalové pódium přizvaly nejen děti z folklorních slováckých souborů, které ze studnice dětského folkloru čerpají již dlouho, ale i děti z 1. B základní školy v Mělníku, aby svým kamarádům předvedly, co se o svém kraji dověděly. Pozvali jsme je také proto, aby si všichni spolu zahrály, zazpívaly, zatančily. Prostě, ať se děti baví, jen tak pro sebe a pro radost.
Jistě z té radosti zůstane něco i pro nás přihlížející.

Účinkují:
Dúbravěnka z Dubňan
Kopaničárek ze Starého Hrozenkova
Kordulka ze Starého Poddvorova
Veličánek z Velké nad Veličkou
Ždáničánek ze Ždánic
1. B základní školy Jaroslava Seiferta v Mělníku

Pořadem provázejí:
Kristýna Grabcová a Tereza Prášková

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková