Menu

Pozvání na seminář Tady jsme doma - Regionální folklor do školy

Ve dnech 23. - 25. září 2016 se v prostorách zámku Strážnice uskuteční seminář k projektu, „Tady jsme doma - regionální folklor do škol".

„Tady jsme doma - Regionální folklor do škol" je projektem prohlubujícím kulturní vnímání dětí. Jeho hlavním cílem je začlenění regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování na základních školách. Projekt je zaštiťován Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a vznikl v roce 2008 na základě výsledků výzkumů, které se zabývaly problematikou folkloru a kulturního vědomí dětí.

Hlavním cílem projektu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování prvního stupně základních škol. Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové kultury kraje, v němž žijí. Seznámení se s folklorem, který je součástí našeho kulturního dědictví, má kromě jiného tři významné důsledky: pomáhá budovat kulturní identitu dítěte, navázat pevný a odpovědný vztah k místu jeho bydliště a je východiskem poznání celonárodní kultury i kultur cizích.

Témata a náplň semináře:

Formy organizace projektu ve škole

Dílčí projekty a aktivity

Projekt Tady jsme doma a místní kultura

Dílna - praktické ukázky

Výhledy

Exkurze - zámek, galerie

Více informací o projektu Tady jsme doma