Menu

Nemateriální statky tradiční lidové kultury v České republice

Cílem publikace je textová i fotografická prezentace nemateriálních statků tradiční lidové kultury v České republice, které byly v letech 2009-2016 zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a rovněž statků zapsaných za ČR do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva v letech 2005-2011. Součástí publikace je také zpráva o stavu statků zapsaných do Reprezentativního seznamu (tzv. implementační zpráva), která byla za ČR předložena v roce 2015. Publikace vyšla v česko-anglické jazykové mutaci, je tak možno ji využít k širší popularizaci a propagaci nemateriálních statků naší země.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz