Menu

Koncepce účinnější péče o tradič. lid. kulturu v České republice na léta 2016 až 2020

Dvoujazyčná publikace.

Anglický název: Strategy of improved care for traditional folk culture in the Czech republic 2016-2020


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz