Menu

Tady jsme doma - regionální folklor do škol

Manuál pro učitele
Autorky: Alena Schauerová, Magdalena Maňáková
Národní ústav lidové kultury Strážnice 2015
ISBN978-80-88107-01-9
152 str.

Publikace je inspirací i praktickým návodem pro učitele, jak ve vyučování využít i přiblížit dětem nižšího stupně základní školy tradice lidové kultury jejich obce a regionu. Přináší konkrétní folklorní materiál (říkadla, písně i s notovým záznamem, hry, návody na praktickou činnost) i jejich didaktické zpracování ve formě netradičních vyučovacích hodin, krátkých projektů a projektových dnů. Konkrétní obsah se prezentuje ve čtyřech základních tématech: jarní zvykosloví, rodinné zvykosloví-tj. poznání, kdo jsem a kam patřím, povídání o řemesle a povídání o hře s návody na hry. Na didaktickém zpracování se podílely zkušené učitelky, které jednotlivé projekty v pedagogické práci ověřily.

Praktické části manuálu předchází dvě teoretické stati o tradiční lidové kultuře a tradicích a druhá stať přináší fundované pojednání o významu hodnot tradiční lidové kultury pro výchovu.

Kniha je doplněna bohatou obrazovou dokumentací.

Vzhledem k obsáhlému materiálu je vhodnou pomůckou nejen pro učitele nižšího stupně základní školy, ale i pro laické zájemce, např. pro rodiče a jejich děti.

Práce vznikla při realizaci projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol, který pod hlavičkou NÚLK existuje od roku 2008.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje.

Vyplněním a zasláním kopie formuláře na adresu NÚLK nebo skenem a zasláním elektronickou poštou na adresu info(zavináč)nulk.cz obdržíte výše uvedenou publikaci. Náklady na poštovné hradí žadatel.