Menu

Urbář panství Hodonín z roku 1600 I (Miroslav Havlík)

Jde o výjimečný pramen předbělohorské doby. Vzhledem k absenci podobného archivního materiálu se stal výchozím a často jediným pramenem, který nás informuje nejen o stavu panství, ale seznamuje nás i se jmény jednotlivých hospodářů či detailním popisem jednotlivých vesnic a městeček i důležitými robotami a povinnostmi jejich obyvatel vůči vrchnosti, které zcela nepochybně zásadním způsobem ovlivňovaly život každého hospodáře.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz