Menu

Metodika identifikace a dokumentace tradič. lid. kult. v České republice v kontextu koncepce účinnější péče o tradič. lid. kulturu na léta 2011-2015

Sestavil Jan Blahůšek a Markéta Lukešová

Východiska výzkumu
Heslář lidové kultury, základní literatura a zásobník otázek
Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Nominace tance Slovácký verbuňk k zápisu do seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Nositel tradice lidových řemesel
Vzorový návrh na udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel panu Josefu Janulíkovi v oboru zpracování kůže - výroba tradiční obuvi


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz