Menu

Proměny Slovácka (Josef Jančář)

Lidová kultura - od feudálního poddanství k postmodernímu společenství

Proces proměn Slovácka je v této práci sledován ve dvou vzájemně se podmiňujících kategoriích. V oddílu Proměny hmotné kultury a v oddílu Proměny nehmotné kultury. První oddíl vymezuje hranice Slovácka a zabývá se bydlením a tradičním zemědělským hospodařením, druhý oddíl se věnuje duchovnímu a sociálnímu životu slováckých vesnic.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz.