Menu

Slovácký verbuňk - současný stav a perspektivy

Publikace má charakter kolektivní monografie a byla vytvořena v rámci výzkumné činnosti Národního ústavu lidové kultury a jeho kulturních aktivit, především v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice a vedením Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky. Vychází taktéž z příspěvků přednesených na 25. strážnické sympozium, které NÚLK uspořádal 8. 4. 2010.