Menu

Urbář panství Strážnice z roku 1617 I (Jiří Pajer)

Pro strážnické panství zůstaly zachovány některé významné dokumenty z konce 16. a začátku 17. století. Je to především kompletní soubor domovních knih pro všechny městské části Strážnice, které byly založeny v roce 1595. V téměř ucelené řadě se rovněž dochovaly domovní a sirotčí knihy pro vesnice a městečka na panství, centrálně zakládané v letech 1593 a 1594. Nově zavedené knihy v obojím případě navazovaly na předchozí evidenci, z níž však do současnosti není doložen ani jediný exemplář. Tento dokumentární a studijní fond doplňuje ještě urbář dominia z roku 1617.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz