Menu

Mezinárodní pracovní porada principy plánů na zachování nemateriálních kulturních statků

Intergovernmental working conference principles of plans for the safeguarding of intangible cultural heritage.

Reunion internationale de travail principes des plans pour la sauvegarde des biens culturels immateriels.

Publikace obsahuje text v anglické, francouzské a české jazykové mutaci.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz