Menu

Dětský folklor dnes (proměna funkcí)

Sborník příspěvku z 23. strážnického sympozia.

Jan Krist : Národní ústav lidové kultury ve Strážnici a dětský folklor jako zaměření jeho sympozií
Alena Schauerová : Utváření vztahu k folklornímu dědictví
Romana Habartová : Cílené pěstování vztahu dětí k lidovému umění aneb Kdo nezaseje, nesklidí
Věra Haluzová : Lidová kultura a počátky rozvíjení dětského folkloru na strážnických slavnostech
Miroslav Havlík : Dětský folklor a jeho význam pro dnešní mladou generaci (poznámky k práci v dětských folklorních souborech)
Blanka Knopová: Lidová píseň z hlediska školní hudební praxe
Judita Kučerová: Folklorní písňový repertoár dospívající mládeže (poznatky z výzkumu)
Zdeněk Vejvoda : Recepce a provozování tradiční hudby na základních uměleckých školách v Plzeňském a Jihočeském kraji
Magdalena Petříková : Sepětí tradiční lidové kultury a dětského světa na Horňácku
Silva Smutná : Bítešské královničky
Milan Zelinka : Folklor jako prostředek návratu k dětské hře
Věra Kovářů : Děti, soutěže a folklor
Klára Brožovičová : Programy Národního ústavu lidové kultury zaměřené na práci s dětským návštěvníkem v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
Jana Poláková : „Proč bych dítě bil, i tak ví, že jsem silnější“
Petr Janeček : Dětský numinózní slovesný folklor a jeho mezinárodní paralely


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Dostupná pouze v elektronické podobě v krameriu NÚLK