Menu

Problematika právní ochrany děl umělecké a řemeslné výroby (JUDr. Lucie Kociánová, Ph.D.)

Publikace je rozdělena do následujících částí:

  1. Autorké dílo
  2. Průmyslový vzor
  3. Ochranné známky
  4. Licenční smlouva
  5. Organizování designerské soutěže
  6. Pořádání výstavy
  7. Obrana proti porušiteli práv k nehmotnému statku

    Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz