Menu

Písně z Benešova na Boskovicku (Oldřich Sirovátka)

Sbírka písní z horské obce Benečov na Boskovicku je dílem prof. PhDr. Oldřicha Sirovátky, DrSc., známého badatele, v naší i evropské folkloristice spojovaného spíče se slovesnými projevy.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz