Menu

Současný foklorismus a prezentace folkloru

Sborník příspěvku z 22. strážnického sympozia

Folklorní projevy jsou jednou z nejmarkantnějších složek lidové kultury. Často jsou také proto tyto dva termíny nesprávně považovány za synonyma. Proč? Jistě k tomu napomohlo období, kdy bylo studium lidové kultury a folkloru vědecky devalvováno a za odborníka na danou problematiku se považoval kde kdo. Lidová kultura i jedna z jejích složek - folklor - tak byly bez pochopení zneužívány ve prospěch jistých idejí a zájmů. I toto je bohužel jeden z historických momentů vývoje folklorního hnutí, které se k podobnému zneužití přímo nabízelo. Jeho kořeny lze však hledat již v období Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Jakým prošlo vývojem za těch více než sto let a jak bude vypadat jeho existence pod vlivem globalizace a komercionalizace v následujících letech? Jak bylo s folklorním materiálem zacházeno a jak se bude prezentovat v budoucnosti? Na tyto otázky by mělo odpovědět právě připravované sympozium. Podstatnou část jednání bychom chtěli věnovat fenoménu folklorního festivalu, jako jevu kulturnímu, historickému i společenskému.
Sledování procesů proměn folkloru i projevů folklorismu, jejich synkretizmus i diference se stává důležitou součástí badatelských aktivit ve všech zemích světa. Výsledky sympozia by měly být přínosem i pro současnou společenskou praxi a měly by pomoci naplňovat usnesení vlády České republiky č. 571 ze dne 11. června 2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz