Menu

Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury

Sborník příspěvku z 21. strážnického sympozia

Tradiční lidová kultura a její prezentace jsou jedním z důležitých prvků, jimiž se v současném globalizačním procesu udržuje kulturní diverzita národů či etnik. Z tohoto hlediska je problematika správně uplatňovaných postupů šíření, prezentace a předávání hodnot tradiční lidové kultury v rámci její ochrany mimořádně aktuální. Řada projevů, jako např. folklor, patří do oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které jsou v médiích – nejvýznamnějších zprostředkovatelích informací o kulturních hodnotách v současnosti – odsunuty do pozadí. Vzhledem ke komerčnímu pojetí europamerické mediální kultury si především odborná veřejnost klade otázku, zda lze tento trend nějakým způsobem ovlivnit. Strážnické sympozium v roce 2005 by mělo v duchu dokumentu UNESCO Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví z r. 2003 i textu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR hledat řešení.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz