Menu

Mezinárodní porada zemí střední a východní Evropy o národních politikách zaměřených na zachování a podporu tradič. lid. kultury jako důležité složky nemateriálního kulturního dědictví

Publikace obsahuje anglickou, francouzskou a českou jazykovou mutaci.

International meeting of representatives of Central and East European countries on national policies for the preservation and fostering of traditional and folk culture as an important part of intangible cultural heritage.

Consultation internationale des pays de ľEurope centrale et orientale concernant les politiques nationales visant à préserver et à coutenir la culture traditionnelle et populaire en tant qu'une composante ďenvergure du patrimoine culturel immatériel


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz