Menu

Súchovské ludové piesničky (Jan Šumbera)

Josef Hodek - Jan Šumbera
Zpěvník písniček od Súchova

Neobyčejně cenný dokument nejenom pro poznání kulturního života v jedné obci na poč. 20. stol., ale i hodnotným výtvarným dílem s malbami, opírajícími se o staré kancionály této oblasti. Obsahuje 114 písní s texty a notami. Úprava: barevné výtvarné zpracování navazuje na známé horňácké kancionály z 18. a 19. století.
Předmluva: Jan Šumbera, Josef Hodek
Ediční poznámka: Josef Jančář

(Strážnice 2001, váz.,129 s, vazba: vázaná, ISBN 80-86156-40-0)

Publikace již není v prodej!!!