Menu

Folklor pro děti a děti pro folklor

Sborník příspěvku z 16. strážnického sympozia

PhDr. Jan Krist : K zaměření 16. strážnického sympozia
PhDr. Alena Schauerová : Ke kořenům domova (zpráva z výzkumu)
Mgr. Šárka Portešová : Hudební talent a tradice lidové kultury
Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. : Konotace domova v subjektivní projekci dospívajících
PhDr. Věra Mišurcová, CSc. : Úmluva o právech dítěte a postavení dětí ve společnosti
Prof. PhDr. Bohuslav Beneš, DrSc. : Úvaha o obrazu dítěte v regionální a národní literatuře
Doc. PhDr. Věra Vařejková, CSc. : Dítě jako příjemce i spolutvůrce slovesného folkloru v rodině
PhDr. Anna Hrčková : Hry dětí ve Štramberku v době 1. republiky
Mag. Ildikó Sándor : folklor, tradice - současná kultura a vzdělávání
Bojan Knific, Metka Možina : Vztah mezi folklorním souborem a školou
Ewa Repsch : Regionální vzdělávání - kulturní dědictví v programu reformované polské školy
Dr. Jerzy Chmiel : Úloha CIOFF v práci s dětmi
Mgr. Tomáš Šenkyřík : Romské dítě a jeho hudebnost
Doc. PhDr. Jiří Musil, CSc. : K významu tradic v rodinné výchově
Mgr. Juraj Hamar, CSc. : Folklór ako prostriedok estetickej výchovy detí
Mgr. Aleš Kapsa : Zvykoslovný rok a děti v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě
PhDr. Hana Hlôšková, CSc. : Dieťa a folklórny festival
PhDr. Romana Habartová : Folklorní tradice nebo děti ulice? (na příkladu malého města)
PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. : Folklorní činnost a pedagogika komunikativních dovedností
PhDr. Alena Schauerová : Folklorní soubor jako životní styl a kulturní vzor
Zdenka Jelínková : Rodina, obec, škola a folklorní kroužek - významní činitelé pro uchování folklorního dědictví a pro rozvoj uměleckých a citových předpokladů dítěte
PhDr. Antonín Bařinka : K problematice výuky folklorní hudby na základních uměleckých školách
Mgr. Jiří Severin : Možnosti lidového umění ve výtvarné výchově
Ing. Eva Bačovská : Zařazení předmětu „Tradiční lidové kultury“ do učebního plánu studentů Vyšší odborné školy - obor agroturistika
PhDr. Judita Kučerová : K problematice lidové písně a hudby ve školním vyučování

SEMINÁŘ
PhDr. Alena Schauerová : Úvodní slovo
Mgr. Alena Přetáková : Význam školy a obce pro činnost dětského folklorního souboru
Mgr. František Tauchman : Zkušenosti se zakládáním dětského souboru v malé škole a obci
Mgr. Marie Nováková : Spolupráce dětského folklorního souboru Ostravička se školou
PhDr. Romana Habartová : Jak se rodí festival?
Jana Polášková : Seminář


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz