Od folkloru k folklorismu – Čechy

Slovník folklorního hnutí v Čechách
Alena Vondrušková

Druhý díl obsahuje hesla, podávající informace o osobnostech, souborech, muzikách, festivalech, spolcích, institucích, výstavách a časopisech, které se věnují otázkám folklorismu v Čechách.

Odborné posouzení: PhDr. Jiřina Langhammerová, Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
Obsahuje – statistické zpracování dotazníkové akce na téma Lidové obyčeje a tradiční
slavnosti v současném společenském životě
– rejstřík souborů a festivalů
– soupis hlavních regionálních vlastivědných a národopisných periodik v Čechách
– anglické resumé
(Strážnice 2001, 142 s, vazba:vázaná, ISBN 80-86156-35-4 )


Publikaci je možné objednat v e-shopu.