Menu

Etika a tradiční lidová kultura - studie o mravním vědomí a jednání v projevech tradičních lidových kultur

Anglický název: Ethics and traditional folk culture - study on moral consciousness and conduct in manifestations of Traditional Folk Culture

Francouzský název: Ethique et la culture tradition - etude sur la conscience et la conduite morales dans les manifestations des cultures traditionnelles et populaires

Trojjazyčná publikace.

Česká republika se rozhodla přispět v rámci své spolupráce s UNESCO k diskusím na toto důležité téma a rozhodla se za podpory UNESCO do ní přispět zpracováním studie na téma "Etika a tradiční lidvá kultura". Abychom se lépe připravili na tento úkol, uspořádali jsme ve dnech 5. - 6. května 1998 ve Strážnici 14. Strážnické sympozium.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz