Menu

Etika a tradiční lidová kultura

Sborník příspěvků ze 14. strážnického sympozia, 5. - 6. května 1998

 • PhDr. Jan Krist: Slovo úvodem
 • PhDr. J. Jančář, CSc: Poznání zdrojů mravních norem a postojů jako podmínka spolupráce v multikulturní společnosti
 • PhDr. A. Schauerová: Dny všední a dny sváteční (Výchova k hodnotám)
 • Doc. Dr. V. Vařejková, CSc: Pohádka ve světě dětí
 • PhDr. M. Rychlíková: Úloha ženy v rodině pri utvárání predstáv o morálke
 • PhDr. L. Tarcalová: Svobodná matka v lidovém povědomí
 • PhDr. V. Jiřikovská, CSc: O vztahu k půdě a rodinnému dědictví
 • PhDr. J. Pechová: Postavení čeledi v rolnickém hospodářství
 • PhDr. B. Janát: Křesťanství a „pohanství" - dvě duše tradiční lidové kultury
 • PhDr. L. F. Piperek: Etické otázky lidového náboženství a víry
 • PhDr. E. Večerková, CSc: Růžové slavnosti - dobový pokus o mravní výchovu vesnické mládeže
 • Prof. PhDr. B. Beneš, DrSc: Úvaha o vině a trestu v obyčejích a ve folklóru
 • PhDr. A. Hrčková: Etické představy v tradiční lidové kultuře ve Štramberku
 • PhDr. K. Buganová: Rozdelená dedina
 • PhDr. M. Hošková, CSc: Masopustní zvyk pochovávání basy a morálka

Publikace je dostupná pouze v elektronické podobě (PDF, 21MB).