Menu

Kde jsme doma (Alena Schauerová a kol.)

Atributy domova v písemném sdělení dětí (A. Schauerová)

Imaginativní reprezentace domova u dětí školního věku (J. Švancara)

Role barvového testu při výzkumu mentální reprezentace domova (Š. Portešová)

Místní a regionální tradice lidové kultury v životě dětí jako perspektivní hodnoty domova (V. Frolcová)


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz